Black Belts Yon Dan (4th Degree) List

Serial No.NAMECITY
1Ashok Darda (001)Noida (U.P.)
2Ashok Golani (006/09)Pune (Maharashtra)
3Deepchand Pandey (383/11)Delhi
4Jaysena Mutumuni (384/10)Sri Lanka
5Vijay Yadav (386/10)Agra (U.P.)
6Mewa Lal Rajput (387/10)Jhansi (U.P.)
7Ramesh Ghishing (402/15)Assam
8Mahesh Kumar (403/16)Abu Road (Rajasthan)
9Amit Singh (404/17)Jammu (J & K)
10Raj Paul Dogra (401/18)H.P.
11Shakti Jayswal (403/17)Mehsana (Gujarat)
12Shiva Soni (4003/19)Bhopal (M.P.)
12Rajni Bhansali (4004/19)Bhilwara (Rajasthan)